Suspender vs Pendurar – Opschorten versus ophangen in het Portugees

Wanneer je een nieuwe taal leert, is het natuurlijk belangrijk om de verschillende woorden en hun betekenissen te begrijpen. In het Portugees zijn er twee woorden die vaak verwarring veroorzaken: suspender en pendurar. Hoewel beide woorden in het Nederlands kunnen worden vertaald als “ophangen”, hebben ze toch verschillende gebruikstoepassingen en betekenissen. In dit artikel zullen we deze woorden uitgebreid bespreken zodat je ze correct kunt gebruiken in verschillende contexten.

Suspender

Het woord suspender komt van het Latijnse suspendere en betekent letterlijk “opschorten” of “onderbreken”. Het wordt vaak gebruikt in situaties waarin iets tijdelijk wordt gestopt of uitgesteld. Bijvoorbeeld:

A escola suspendeu as aulas devido à pandemia. (De school heeft de lessen opgeschort vanwege de pandemie).
O juiz suspendeu o julgamento. (De rechter heeft de rechtszaak opgeschort).

Daarnaast kan suspender ook betekenen iemand tijdelijk van school, werk of andere activiteiten te verwijderen. Bijvoorbeeld:

O aluno foi suspenso por mau comportamento. (De leerling werd geschorst vanwege slecht gedrag).

Zoals je kunt zien, heeft suspender meestal een betekenis van tijdelijke onderbreking of opschorting.

Pendurar

Het woord pendurar komt ook van het Latijnse pendere en betekent letterlijk “ophangen” of “hangen”. Het wordt gebruikt in situaties waarin je iets fysiek ophangt, zoals kleding, schilderijen of andere objecten. Bijvoorbeeld:

Vou pendurar o quadro na parede. (Ik ga het schilderij aan de muur ophangen).
Ela pendurou as roupas no varal. (Zij heeft de kleren aan de waslijn gehangen).

In tegenstelling tot suspender, heeft pendurar een meer concrete betekenis en verwijst het naar het fysiek actief ophangen van objecten.

Veelvoorkomende vergissingen

Een veelvoorkomende vergissing bij het leren van Portugees is het verwarren van deze twee werkwoorden. Bijvoorbeeld:

Vou suspender as roupas no varal. (Foutief: Ik ga de kleren ophangen <

Leer 5x sneller een taal met AI

Talkpal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.