Reduzir vs Diminuir – Verminderen versus verminderen in het Portugees

Wanneer je Portugees leert, kom je vaak woorden tegen die erg op elkaar lijken, maar een iets andere betekenis hebben. Twee van die woorden zijn reduzir en diminuir. Beide woorden kunnen worden vertaald als “verminderen” in het Nederlands, maar ze worden in verschillende contexten gebruikt. Laten we deze twee woorden eens nader bekijken en ontdekken hoe je ze op de juiste manier kunt gebruiken.

Het werkwoord reduzir komt van het Latijnse woord reducere, wat betekent “terugbrengen”. Het heeft de connotatie van iets minder maken of iets verkleinen. Het wordt vaak gebruikt in de context van het verminderen van iets in omvang, hoeveelheid of intensiteit. Bijvoorbeeld:

We moeten het energieverbruik reduzir. (We moeten het energieverbruik verminderen.)
De overheid probeert de kosten te reduzir. (De overheid probeert de kosten te verminderen.)

Zoals je kunt zien, heeft het werkwoord reduzir vaak te maken met fysieke of meetbare reducties.

Het werkwoord diminuir komt ook van het Latijn, namelijk van diminuere, wat betekent “afnemen” of “verminderen”. Dit werkwoord wordt gebruikt voor het verminderen van iets in intensiteit, grootte of hoeveelheid, maar het kan ook een meer geleidelijke verandering impliceren. Voorbeelden hiervan zijn:

Het geluid begon te diminuir. (Het geluid begon af te nemen.)
Zijn interesse in het project begon te diminuir. (Zijn interesse in het project begon af te nemen.)

Dit laat zien dat diminuir vaak gebruikt wordt voor zaken die geleidelijk afnemen of verminderen in intensiteit.

Het is belangrijk te onthouden dat er ook contexten zijn waarin de twee woorden uitwisselbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

De werkdruk moet worden reduzir/diminuir. (De werkdruk moet worden verminderd.)

In deze zin kunnen beide werkwoorden worden gebruikt om dezelfde actie te beschrijven.

Hoewel ze vaak uitwisselbaar zijn, is het goed om de kleine nuances tussen deze twee woorden te begrijpen. Hier zijn enkele tips om ze op de juiste manier te gebruiken:

Gebruik reduzir wanneer je praat over het verminderen van iets in omvang, hoeveelheid of meetbare waarden:

Het gewicht van het pakket moet worden reduzir. (Het gewicht van het pakket moet worden verminderd.)
Ze willen de uitgaven voor het project reduzir. (Ze willen de uitgaven voor het project verminderen.)

Gebruik diminuir wanneer je praat over het geleidelijk afnemen van iets in intensiteit of hoeveelheid:

De pijn begon te diminuir. (De pijn begon af te nemen.)
Het licht in de kamer begon te diminuir. (Het licht in de kamer begon af te nemen.)

Een andere belangrijke overweging is dat het werkwoord reduzir meer gebruikelijk is in formeel en technisch taalgebruik, zoals in wetenschappelijke teksten en officiële documenten. Bijvoorbeeld:

De studie toonde aan dat het mogelijk is om de CO2-uitstoot te reduzir. (De studie toonde aan dat het mogelijk is om de CO2-uitstoot te verminderen.)

Daarentegen wordt diminuir vaak gebruikt in alledaagse gesprekken en informele contexten:

Zijn enthousiasme voor het spel begon te diminuir. (Zijn enthousiasme voor het spel begon af te nemen.)

Als je deze kleine verschillen in gedachten houdt, kun je beide werkwoorden op de juiste manier gebruiken en je Portugees nog nauwkeuriger maken. Onthoud dat taal leren een proces is en dat het belangrijk is om te blijven oefenen en te experimenteren met nieuwe woorden en uitdrukkingen. Veel succes <

Leer 5x sneller een taal met AI

Talkpal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.