Käsi vs Jalka – Hand versus voet in het Fins

Als taalleerder komen we vaak woorden tegen die ons verbazen of verwarren. Vandaag duiken we in twee veelgebruikte woorden in het Fins: käsi en jalka. Deze woorden betekenen respectievelijk ‘hand’ en ‘voet’. Hoewel ze op het eerste gezicht eenvoudig lijken, is er veel meer te leren over deze woorden en hun gebruik in de Finse taal.

Het woord käsi betekent ‘hand’, maar de betekenis is niet altijd zo eenduidig. In het Fins wordt käsi ook gebruikt om naar de hele arm te verwijzen. Dit kan verwarrend zijn voor nieuwkomers die gewoon zijn om twee verschillende woorden te gebruiken: ‘hand’ en ‘arm’. Bijvoorbeeld, als iemand zegt ‘hij heeft zijn käsi gebroken‘, kan het betekenen dat hij zijn hand of zijn arm heeft gebroken.

Het woord jalka betekent aan de andere kant ‘voet’, maar kan ook betrekking hebben op het hele been. Dit is vergelijkbaar met de dubbele betekenis van käsi. Dus, als iemand zegt ‘ze heeft een blessure aan haar jalka‘, kan dat betekenen dat ze een blessure aan haar voet of haar been heeft.

Naast de letterlijke betekenissen van käsi en jalka, zijn er ook veel idiomatische uitdrukkingen die deze woorden bevatten. Bijvoorbeeld, de uitdrukking ‘olla käsi jossakin’ betekent letterlijk ‘een hand ergens hebben’, maar in de context betekent het ‘ergens bij betrokken zijn’. Een andere vee

Leer 5x sneller een taal met AI

Talkpal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.