Interromper vs Parar – Onderbreken versus stoppen in het Portugees

Als je Portugees leert, zul je zeker tegenkomen dat er vaak verschillende woorden zijn voor hetzelfde concept. Dit kan verwarrend zijn, vooral als je probeert de fijnere nuances en verschillen tussen de woorden te begrijpen. Een voorbeeld hiervan zijn de woorden interromper en parar, die beide kunnen worden vertaald als “onderbreken” of “stoppen” in het Nederlands. Hoewel deze woorden op het eerste gezicht vergelijkbaar lijken, zijn er belangrijke verschillen in hun gebruik en betekenis.

Interromper

Het werkwoord interromper komt van het Latijnse woord interrumpere en betekent letterlijk “onderbreken”. Het wordt vaak gebruikt om iets te beschrijven dat tijdelijk onderbroken wordt, maar later weer kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld:

De vergadering werd onderbroken door een noodoproep.
Hij onderbrak mij tijdens mijn toespraak.

In deze voorbeelden betekent onderbreken dat iets tijdelijk wordt gestopt, maar dat het waarschijnlijk later weer zal doorgaan.

Het gebruik van interromper is niet beperkt tot spraak of gesprekken. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar andere soorten onderbrekingen, zoals een stroomonderbreking of een pauze in een activiteit. Bijvoorbeeld:

De stroom werd onderbroken door een storing.
De wedstrijd werd onderbroken vanwege het slechte weer.

Parar

Het werkwoord parar is veel algemener en kan worden vertaald als “stoppen”. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar het beëindigen van een activiteit of beweging. Bijvoorbeeld:

De auto stopte bij het verkeerslicht.
Ze stopten met praten toen de leraar de klas binenkwam.

In deze voorbeelden zie je dat parar gebruikt wordt om iets te beschrijven dat volledig wordt gestopt en niet per se zal doorgaan. Het kan ook worden gebruikt in veel algemenere contexten, zoals bij het stoppen van een gewoonte of activiteit. Bijvoorbeeld:

Ik ben gestopt met roken.
Ze stopten met werken om te lunchen.

Belangrijke Verschillen

Een van de belangrijkste verschillen tussen interromper en parar is de tijdelijke aard van interromper. Als je iets onderbreekt, is het meestal met de bedoeling dat het later zal worden voortgezet. Bij parar, kan het stoppen tijdelijk zijn, maar het impliceert vaak een meer definitieve beëindiging.

Bijvoorbeeld, als je zegt “Eu interrompi minha leitura para atender o telefone” (Ik onderbrak mijn lezing om de telefoon op te nemen), is het duidelijk dat je van plan bent om weer verder te gaan met lezen nadat je het telefoongesprek hebt beëindigd. Als je echter zegt “Eu parei de ler porque estava cansado” (Ik stopte met lezen omdat ik moe was), is het minder duidelijk of je nog van plan bent om later verder te gaan met lezen.

Een ander belangrijk verschil is de context waarin deze woorden worden gebruikt. Interromper wordt meestal gebruikt in de context van mensen en hun activiteiten, terwijl parar veel breder kan worden toegepast, zoals op machines, voertuigen of lichamelijke beweging. Bijvoorbeeld:

De machine stopte met werken vanwege een storing. (correct: parar)
Hij onderbrak zijn werk om te lunchen. (correct: interromper)

Samenvatting

Hoewel zowel interromper als parar kunnen worden vertaald als “onderbreken” of “stoppen”, zijn er belangrijke nuances in hun gebruik. Interromper duidt meestal op een tijdelijke onderbreking, terwijl parar een meer definitieve beëindiging kan betekenen. Door deze verschillen te begrijpen, kun je je Portugese woordenschat precies en effectief gebruiken in

Leer 5x sneller een taal met AI

Talkpal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.