Construir vs Criar – Constructeren versus creëren in het Portugees

Wanneer je Portugees leert, kun je tegen enkele woorden aanlopen die verwarrend kunnen zijn. Twee van die woorden zijn construir en criar. Hoewel ze beide in het Nederlands kunnen worden vertaald als “creëren” of “maken”, hebben ze elk hun eigen nuances en gebruik. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen tussen deze twee werkwoorden en hoe je ze correct kunt gebruiken in verschillende contexten.

Ten eerste, laten we kijken naar construir. Dit werkwoord wordt meestal gebruikt om het fysiek bouwen of construeren van iets aan te duiden. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te verwijzen naar het bouwen van een huis, brug, of een weg. Een voorbeeldzin zou kunnen zijn: “Os trabalhadores estão construindo uma nova ponte” (De werknemers zijn een nieuwe brug aan het bouwen).

Aan de andere kant hebben we criar. Dit werkwoord heeft een bredere betekenis en kan worden gebruikt om te verwijzen naar het creëren, opvoeden, of scheppen van iets. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te verwijzen naar het creëren van een kunstwerk, het opvoeden van een kind, of het scheppen van een nieuw idee. Een voorbeeldzin zou kunnen zijn: “Ela criou uma obra de arte incrível” (Ze heeft een ongelooflijk kunstwerk gemaakt).

Het is duidelijk dat de twee werkwoorden verschillende connotaties hebben. Construir wordt meestal gebruikt in de context van fysieke constructie, terwijl criar een meer abstracte betekenis heeft en kan worden gebruikt om te verwijzen naar het scheppen van zowel tastbare als ontastbare objecten.

Laten we nu kijken naar enkele specifieke voorbeelden om de verschillen tussen construir en criar verder te verduidelijken:

1. Fysieke constructie:
Bij het bouwen van een huis zou je construir gebruiken, zoals inEles estão construindo uma casa” (Ze zijn een huis aan het bouwen).

2. Kunst en creativiteit:
Bij het maken van een schilderij of een lied zou je criar gebruiken, zoals inEle criou uma música nova” (Hij heeft een nieuw lied gemaakt).

3. Opvoeden van kinderen:
Bij het opvoeden van kinderen zou je criar gebruiken, zoals inEla criou seus filhos sozinha” (Ze heeft haar kinderen alleen opgevoed).

4. Abstracte concepten:
Bij het creëren van een bedrijf of een idee zou je criar gebruiken, zoals inEle criou uma nova empresa” (Hij heeft een nieuw bedrijf opgericht).

5. Structuren en systemen:
Bij het opzetten van een organisatie of een systeem zou je afhankelijk van de context beide kunnen gebruiken. “Eles construíram um sistema eficaz” (Ze hebben een effectief systeem gebouwd) vs.Ele criou uma nova estrutura de gestão” (Hij heeft een nieuw managementstructuur gecreëerd).

Een belangrijk aspect om te onthouden bij het gebruik van deze werkwoorden is de context. Het is essentieel om te begrijpen welk type creatie je bedoelt om het juiste werkwoord te kiezen. Hoewel ze in het Nederlands beide kunnen worden vertaald als “creëren”, is hun gebruik in het Portugees meer gespecialiseerd.

Daarnaast is het goed om te weten dat deze werkwoorden ook in verschillende tijden kunnen worden vervoegd. Hier zijn enkele voorbeelden van de vervoegingen in de tegenwoordige tijd:

Construir:
Eu construo (Ik bouw)
Tu constróis (Jij bouwt)
Ele/ela constrói (Hij/zij bouwt)
Nós construímos (Wij bouwen)
Vós construís (Jullie bouwen)
Eles/elas constroem (Zij bouwen)

Criar:
Eu crio (Ik creëer)
Tu crias (Jij creëert)
Ele/ela cria (

Leer 5x sneller een taal met AI

Talkpal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.