To vs Too vs Two – Suunta vs ylimäärä vs numero englanniksi

Englannin kielessä on monia sanoja, jotka kuulostavat samalta mutta tarkoittavat eri asioita. Yksi yleisimmistä esimerkeistä on to, too ja two. Nämä sanat aiheuttavat usein sekaannusta, erityisesti kielten oppijoille. Tässä artikkelissa käsittelemme näiden kolmen sanan eroja ja annamme vinkkejä niiden oikeaan käyttöön.

To on yksi englannin kielen yleisimmistä sanoista, ja sillä on monia erilaisia merkityksiä ja käyttötapoja. Yleisin merkitys on prepositio, joka ilmaisee suuntaa tai päämäärää. Esimerkiksi:

– I am going to the store. (Menen kauppaan.)
– She gave the book to him. (Hän antoi kirjan hänelle.)

To voi myös esiintyä infinitiivin merkkinä, jolloin se liitetään verbin perusmuotoon. Esimerkiksi:

– I like to read. (Pidän lukemisesta.)
– He wants to play soccer. (Hän haluaa pelata jalkapalloa.)

Too on toinen sana, joka kuulostaa samalta kuin to, mutta sillä on aivan eri merkitys. Too tarkoittaa ”myös” tai ”liian”. Esimerkiksi:

– I want to go too. (Haluan mennä myös.)
– This coffee is too hot. (Tämä kahvi on liian kuumaa.)

Kun käytät too, muista, että se yleensä sijoitetaan lauseen loppuun, kun se tarkoittaa ”myös”, ja substantiivin tai adjektiivin eteen, kun se tarkoittaa ”liian”. Esimerkiksi:

– She can come too. (Hän voi tulla myös.)
– It’s too late now. (Nyt on liian myöhäistä.)

Two on numero ja tarkoittaa lukua 2. Sitä käytetään laskemaan ja osoittamaan määrää. Esimerkiksi:

– I have two cats. (Minulla on kaksi kissaa.)
– She bought two apples. (Hän osti kaksi omenaa.)

Yksi hyvä tapa muistaa näiden sanojen ero on niiden merkityksen yhdistäminen konkreettisiin tilanteisiin. Kuvittele esimerkiksi, että olet ostamassa kaksi (two) tuotetta, jotka ovat liian (too) kalliita, ja olet menossa (to) kauppaan. Näin voit muistaa, että two liittyy numeroon, too tarkoittaa ”liian” tai ”myös”, ja to ilmaisee suuntaa tai päämäärää.

Harjoitellaanpa muutamilla esimerkkilauseilla:

1. I need to buy two tickets.
2. She is going to the gym too.
3. They have two dogs and two cats.
4. This dress is too expensive for me.
5. He wants to go to the park.

Nyt kun tiedämme näiden sanojen perusmerkitykset ja käyttötavat, katsotaanpa joitakin yleisiä virheitä, joita kielten oppijat tekevät, ja miten ne voidaan välttää.

Yksi yleinen virhe on käyttää to sanan too tai two sijasta tai päinvastoin. Esimerkiksi:

– Virhe: I want too go to the store. (Haluan mennä kauppaan.)
Oikein: I want to go to the store.

– Virhe: She has to cats. (Hänellä on kaksi kissaa.)
Oikein: She has two cats.

– Virhe: This is to difficult for me. (Tämä on liian vaikeaa minulle.)
Oikein: This is too difficult for me.

Toinen yleinen virhe on unohtaa käyttää to infinitiivin edessä. Esimerkiksi:

– Virhe: I want play soccer. (Haluan pelata jalkapalloa.)
Oikein: I want to play soccer.

– Virhe: She likes read books. (Hän pitää kirjojen lukemisesta.)
Oikein: She likes to read books.

Muista, että englannin kielessä on monia sanoja, jotka kuulostavat samalta mutta tarkoittavat eri asioita. Näiden sanojen oikea käyttö vaatii harjoittelua ja huolellisuutta. Hyvä tapa parantaa taitojasi on lukea paljon ja kiinnittää huomiota siihen, miten näitä sanoja käytetään eri yhteyksissä.

Lopuksi vielä muutama harjoitustehtävä, jotta voit testata oppimaasi:

1. Kirjoita lause, jossa käytät sanaa to suuntaa ilmaisevana prepositiona.
2. Kirjoita lause, jossa käytät sanaa too merkityksessä ”myös”.
3. Kirjoita lause, jossa käytät sanaa two osoittamaan määrää.
4. Korjaa seuraavat virheelliset lauseet:
– I need too books.
– She wants go to the park.
– He has to many friends.

Toivottavasti tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään paremmin eroja sanojen to, too ja two välillä. Muista harjoitella säännöllisesti ja käyttää näitä sanoja oikeissa yhteyksissä. Näin voit parantaa englannin kielen taitojasi ja välttää yleiset virheet.

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

Talkpal on tekoälyavusteinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.