Principal vs Principle – School Leader vs Rule englanniksi

Kun opiskelet englantia, huomaat varmasti, että monet sanat kuulostavat samanlaisilta, mutta niiden merkitykset ovat täysin erilaiset. Yksi tällainen pari on principal ja principle. Näiden kahden sanan erottaminen toisistaan voi olla hankalaa, mutta tässä artikkelissa käymme läpi niiden merkitykset ja käytön.

Aloitetaan sanasta principal. Tämä sana on useimmiten substantiivi ja viittaa henkilöön, joka on vastuussa koulusta. Suomeksi tämä vastaa koulun rehtoria. Esimerkiksi:

”The principal gave a speech at the graduation ceremony.”

Tässä lauseessa principal tarkoittaa henkilöä, joka johtaa koulua. Sanaa voidaan käyttää myös adjektiivina merkityksessä ”pääasiallinen” tai ”tärkein”. Esimerkiksi:

”The principal reason for the meeting is to discuss the budget.”

Tässä lauseessa principal tarkoittaa ”pääasiallista” syytä. On tärkeää huomata, että vaikka molemmissa tapauksissa käytetään samaa sanaa, sen merkitys riippuu kontekstista.

Siirrytään nyt sanaan principle. Tämä sana on aina substantiivi ja tarkoittaa sääntöä, periaatetta tai ohjenuoraa. Suomeksi se kääntyy yleensä periaatteeksi tai säännöksi. Esimerkiksi:

”He has strong principles about honesty.”

Tässä lauseessa principles tarkoittaa henkilön periaatteita tai arvoja, jotka liittyvät rehellisyyteen. Sana voi myös viitata tieteellisiin tai matemaattisiin periaatteisiin, kuten:

”The principle of gravity explains why objects fall to the ground.”

Tässä tapauksessa principle tarkoittaa luonnonlakia tai sääntöä, joka selittää painovoiman.

Nyt kun olemme käsitelleet molempien sanojen merkitykset, käydään läpi muutama vinkki, joiden avulla voit muistaa niiden erot. Ensinnäkin, muista, että principal sisältää sanan ”pal”. Tämä voi auttaa sinua muistamaan, että principal viittaa henkilöön (kuten rehtoriin), joka on sinun ”pal”, eli kaveri tai ystävä. Toiseksi, muista, että principle päättyy kirjaimeen ”e”. Tämä voi auttaa sinua yhdistämään sen sanaan ”rule” (sääntö), joka myös päättyy kirjaimeen ”e”.

Katsotaanpa nyt muutamia esimerkkilauseita, jotka auttavat sinua näkemään näiden sanojen käytön oikeassa kontekstissa:

1. ”The principal of the school announced a new policy.”
2. ”One of the key principles of democracy is freedom of speech.”
3. ”Her principal concern was the safety of the students.”
4. ”The scientific principle behind this experiment is well established.”

Näissä esimerkeissä näet, kuinka principal ja principle käytetään eri tilanteissa ja merkityksissä.

Toinen hyödyllinen tapa erottaa nämä sanat on ajatella niiden synonyymejä. Principal voidaan usein korvata sanoilla kuten ”chief” tai ”main”, kun taas principle voidaan korvata sanoilla kuten ”rule” tai ”tenet”. Esimerkiksi:

”The principal reason for the delay was bad weather.” (The main reason for the delay was bad weather.)
”She lives by the principle of treating others as you want to be treated.” (She lives by the rule of treating others as you want to be treated.)

Tässä muutama harjoitus, jotka voit tehdä vahvistaaksesi oppimaasi:

1. Kirjoita viisi lausetta käyttäen sanaa principal ja viisi lausetta käyttäen sanaa principle.
2. Yritä muistaa kollegasi tai koulutoverisi nimet ja miettiä, kuka voisi olla principal ja kuka noudattaa tiettyjä principle.
3. Lue englanninkielisiä uutisia ja etsi artikkeleita, joissa käytetään näitä sanoja. Yritä ymmärtää niiden merkitykset kontekstissa.

Lopuksi, muista, että kielen oppiminen on prosessi, joka vaatii aikaa ja harjoittelua. Älä lannistu, jos et heti muista näiden sanojen eroja. Jatkuva harjoittelu ja sanojen käyttö oikeassa kontekstissa auttavat sinua muistamaan niiden merkitykset ja käyttötavat.

Toivottavasti tämä artikkeli on auttanut sinua ymmärtämään paremmin sanojen principal ja principle eroja ja käyttöä. Muista, että vaikka nämä sanat voivat aluksi tuntua hämmentäviltä, niiden erottaminen toisistaan on mahdollista harjoittelun ja oikeanlaisen oppimisen avulla. Onnea matkaan englannin kielen opiskelussa!

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

Talkpal on tekoälyavusteinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.