Past vs Passed – Entinen aika vs Moved By englanniksi

Englannin kielen opiskelu voi olla monimutkaista, varsinkin kun tulee vastaan sanoja, jotka kuulostavat samalta, mutta joilla on eri merkitys. Yksi tällainen esimerkki on sanat past ja passed. Vaikka nämä kaksi sanaa kuulostavat samalta, niillä on täysin eri käyttötarkoitus ja merkitys. Tässä artikkelissa tutustumme näiden kahden sanat eroihin ja kuinka voit käyttää niitä oikein englanniksi.

Ensinnäkin, tarkastellaan sanaa past. Tämä sana voi toimia substantiivina, adjektiivina, prepositiona tai adverbina.

Substantiivina past viittaa ajanjaksoon ennen nykyhetkeä. Esimerkiksi:
History is the study of the past.
(Historia on menneisyyden tutkimusta.)

Adjektiivina past kuvaa jotain, joka kuuluu menneisyyteen:
She is a past winner.
(Hän on entinen voittaja.)

Prepositiona past tarkoittaa ohitse tai toisella puolella:
We drove past the church.
(Ajoimme kirkon ohi.)

Adverbina past tarkoittaa ohitse tai menneisyydessä:
Time flies so fast that it seems like only yesterday was years past.
(Aika lentää niin nopeasti, että tuntuu kuin vain eilen olisi ollut vuosia sitten.)

Seuraavaksi tarkastellaan sanaa passed. Tämä sana on menneen ajan muoto verbistä pass. Se tarkoittaa mennä ohi, läpäistä, tai kulkea jostain läpi.

Kun passed käytetään verbinä, sillä on monta erilaista merkitystä.

Se voi tarkoittaa liikkumista ohitse:
We passed the store on our way home.
(Kuljimme kaupan ohitse matkalla kotiin.)

Se voi tarkoittaa läpäisemistä tai onnistumista kokeessa:
She passed her driving test.
(Hän läpäisi ajokokeensa.)

Se voi tarkoittaa ajan kulumista:
Three hours passed quickly.
(Kolme tuntia kuluivat nopeasti.)

Voit myös käyttää sanaa passed kuvatessasi jonkun poismenoa:
Her grandfather passed away last year.
(Hänen isoisänsä kuoli viime vuonna.)

Nyt kun olemme tutkineet näiden kahden sanat erilaiset käyttötavat, katsotaanpa muutamia esimerkkejä jotta voit nähdä miten ne käytetään lausetilanteessa.

Esimerkki 1:
Correct: In the past, people used to write letters instead of emails.
(Menneisyydessä ihmiset kirjoittivat kirjeitä sähköpostien sijaan.)

Incorrect: In the passed, people used to write letters instead of emails.

Esimerkki 2:
Correct: We passed the library on our walk yesterday.
(Ohitimme kirjaston kävelyllämme eilen.)

Incorrect: We past the library on our walk yesterday.

Esimerkki 3:
Correct: He has many stories about his past experiences.
(Hänellä on monta tarinaa menneistä kokemuksistaan.)

Incorrect: He has many stories about his passed experiences.

Esimerkki 4:
Correct: She passed the exam with flying colors.
(Hän läpäisi kokeen erinomaisin arvosanoin.)

Incorrect: She past the exam with flying colors.

Yhteenvetona, on tärkeää muistaa että past ja passed eivät ole vaihdettavissa keskenään. Past viittaa menneisyyteen tai johonkin ohitse kulkemiseen, kun taas passed on menneen ajan muoto verbistä pass ja tarkoittaa kulkea ohitse, läpäistä tai kulkea läpi. Toivottavasti tämä artikkeli auttaa sinua käyttämään näitä sanoja oikein ja varmasti seuraavassa keskustelussasi englanniksi!

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

Talkpal on tekoälyavusteinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.