Allowed vs Aloud – Luvat vs puhutut sanat

Englannin kieli on täynnä sanapareja, jotka kuulostavat samanlaisilta, mutta joilla on erilainen merkitys. Yksi tällainen pari on allowed ja aloud. Näiden kahden sanan välinen ero ei välttämättä ole selvä kaikille, joten tarkastellaanpa tarkemmin näitä kahta sanaa ja niiden merkityksiä.

Ensinnäkin, allowed tulee verbistä allow, joka tarkoittaa sallia tai antaa lupa. Allowed on muoto, joka käytetään kuvaamaan, että joku on saanut luvan tehdä jotain. Esimerkiksi, jos sanot, että ”You are allowed to enter the building”, se tarkoittaa, että sinulla on lupa tulla rakennukseen.

Aloud tarkoittaa ääneen tai ääneen puhuttuna. Jos esimerkiksi luet kirjaa ja puhut ääneen, olet lukemassa aloud. Tämä on hyödyllinen taito esimerkiksi kieliharjoittelussa, koska ääneen puhuminen voi auttaa parantamaan ääntämistä ja kielitaitoa.

Vaikka allowed ja aloud kuulostavat hyvin samanlaisilta, niillä on erittäin erilaiset merkitykset ja käytöt. Allowed liittyy lupaan tai sallimiseen, kun taas aloud liittyy äänellä puhumiseen tai lukemiseen.

Suomen kielessä allowed voidaan kääntää luvatuksi tai sallituksi, kun taas aloud voidaan kääntää ääneen. Esimerkiksi, jos sanot, että ”He is allowed to go out at night”, se tarkoittaa suomeksi ”Hän saa mennä yöllä ulos”. Jos kuitenkin sanot ”Read this aloud”, se tarkoittaa ”Lue tämä ääneen”.

On tärkeää muistaa, että allowed ja aloud ovat eri asioita, jotka eivät ole vaihdettavissa keskenään. Allowed on passiivinen muoto, joka tarkoittaa jonkun saaneen luvan tehdä jotain, kun taas aloud on adverbi, joka kuvaa äänellä puhumista tai lukemista.

Jos haluat harjoitella näitä sanoja, voit kokeilla seuraavia harjoituksia:

1. Kirjoita lauseita, jossa käytät allowed ja aloud oikein.
2. Lue ääneen kirjoja tai artikkeleita ja harjoittele ääntämistä.
3. Pyydä ystävää tai opettajaa tarkistamaan kirjoituksesi ja antamaan palautetta.

Muista, että kielten opiskelu vaatii harjoittelua ja säännöllistä kertausta. Allowed ja aloud ovat hyviä esimerkkejä sanoista, joiden merkitykset on hyvä ymmärtää kontekstissa. Kun opit erottamaan nämä sanat, voit käyttää niitä oikein ja välttää sekaannuksia puhuessasi tai kirjoittaessasi englanniksi.

Yhteenvetona, allowed ja aloud ovat kaksi erilaista sanaa, jotka kuulostavat samanlaisilta, mutta joilla on eri merkitykset. Allowed tarkoittaa sallittua tai luvallista, kun taas aloud tarkoittaa ääneen puhuttua. Kun ymmärrät näiden sanojen erot, voit käyttää niitä luontevasti englannin kielessä ja parantaa kielitaitoasi.

Toivottavasti tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään näiden kahden sanan erot. Muista harjoitella säännöllisesti ja etsiä mahdollisuuksia käyttää oppimaasi kieltä käytännössä. Onnea opintoihisi!

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

Talkpal on tekoälyavusteinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.