성공하다 vs 실패하다 – Succes versus falen in het Koreaans

De Koreaanse taal is rijk aan uitdrukkingen en woorden die specifieke nuances en betekenissen hebben. Twee van deze woorden zijn 성공하다 (seonggonghada) en 실패하다 (silpaehada). Deze twee werkwoorden betekenen respectievelijk ‘slagen’ en ‘mislukken’ en worden vaak gebruikt om het concept van succes en falen in de Koreaanse cultuur uit te drukken. In dit artikel zullen we dieper ingaan op deze twee concepten en hoe ze worden gebruikt in verschillende contexten.

성공하다 (seonggonghada) is het Koreaanse werkwoord dat ‘slagen’ of ‘succes hebben’ betekent. Het is een samengesteld woord dat bestaat uit 성공 (seonggong), wat ‘succes’ betekent, en 하다 (hada), wat ‘doen’ betekent. Dus letterlijk betekent 성공하다 ‘succes doen.’ Het wordt gebruikt in verschillende contexten, zoals bij het halen van een examen, het bereiken van een doel of het voltooien van een project. Bijvoorbeeld:

그녀는 시험에 성공했다 (Geunyeoneun siheome seonggonghaetda) – Ze is geslaagd voor het examen.

사업이 성공했다 (Saeobi seonggonghaetda) – Het bedrijf heeft succes.

Aan de andere kant hebben we 실패하다 (silpaehada), wat ‘mislukken’ of ‘falen’ betekent. Het bestaat uit 실패 (silpae), wat ‘mislukking’ betekent, en 하다 (hada), wat ‘doen’ betekent. Dus letterlijk betekent 실패하다 ‘falen’ of ‘mislukking doen.’ Dit wordt ook gebruikt in verschillende contexten, zoals bij het niet halen van een examen, het niet bereiken van een doel of het falen van een project. Bijvoorbeeld:

그는 시험에 실패했다 (Geuneun siheome silpaehaetda) – Hij is gezakt voor het examen.

사업이 실패했다 (Saeobi silpaehaetda) – Het bedrijf is mislukt.

Het interessante aan deze twee woorden is niet alleen hun betekenis, maar ook hoe ze in de Koreaanse cultuur worden geïnterpreteerd. In de Koreaanse samenleving is succes zeer belangrijk en wordt het vaak geassocieerd met hard werken, doorzettingsvermogen en toewijding. Succes wordt gezien als een belangrijke maatstaf voor persoonlijke en professionele vooruitgang.

Aan de andere kant wordt falen vaak gezien als iets negatiefs en kan het een bron zijn van persoonlijke en sociale druk. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat falen ook een deel van het leerproces is en dat het ons veel kan leren over hoe we kunnen verbeteren. In deze zin is falen niet altijd negatief, maar een kans om te leren en te groeien.

Een andere interessante aspect van deze woorden is hoe ze worden gebruikt in verschillende grammaticale constructies. Bijvoorbeeld, 성공하다 en 실패하다 kunnen worden gebruikt in de onvoltooide tijd om aan te geven dat iets aan de gang is. Bijvoorbeeld:

그는 프로젝트를 성공하고 있다 (Geuneun peurojekteureul seonggonghago itda) – Hij is het project aan het succesvol afronden.

그녀는 시험에 실패하고 있다 (Geunyeoneun siheome silpaehago itda) – Ze is het examen aan het mislukken.

Daarnaast kunnen deze werkwoorden ook in de toekomende tijd worden gebruikt om te spreken over toekomstige gebeurtenissen. Bijvoorbeeld:

나는 프로젝트를 성공할 것이다 (Naneun geu peurojekteureul seonggonghal geosida) – Ik zal dat project succesvol afronden.

그녀는 시험에 실패할 것이다 (Geunyeoneun siheome silpaehal geosida) – Ze zal voor het examen zakken.

Het is ook de moeite waard om te noemen dat deze woorden kunnen worden gebruikt in verschillende vormen om verschillende nuances van betekenis uit te drukken. Bijvoorbeeld, door het toevoegen van de passieve vorm kan het werkwoord een ander subtiel verschil in betekenis krijgen. Bijvoorbeeld:

프로젝트는 성공되

Leer 5x sneller een taal met AI

Talkpal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.